Een boek schrijven dat veel gelezen wordt. Dat is het doel van iedere schrijver, vanzelfsprekend. Anders kun je net zo goed een dagboek bijhouden. Ik mag me gelukkig prijzen: voordat er ook maar 1 letter is gedrukt stromen de aanmeldingen binnen voor mijn nieuwe boek ‘Weldaad Loont’. Na een paar weken voorverkoop zijn er al vele honderden besteld en verkocht. Een vliegende start dus!

[margin margin=30]

Synopsis boek

cover-boek

‘Weldaad Loont’ neemt de lezer meer terug naar de 19e eeuw, en schetst de historische context van een land in verandering. Het koningshuis staat in hoog aanzien, speelt een verbindende rol en de economie komt langzaam op gang. Toch zijn er ook spanningen tussen opeenvolgende vorsten Willem III, Emma en Wilhelmina enerzijds en ministers anderzijds, over politieke zaken maar ook over de koninklijke onderscheidingen.

Willekeur speelde niet zelden een rol bij het toekennen van de prestigieuze orden, waarbij koning en ministers het vaak oneens waren. Het boek werpt ook nieuw licht op de nauwe banden tussen de adel en het Oranjehuis. Voor 1900 bestond een groot deel van de hofhouding uit adel, die tevens hoge politiek-bestuurlijke posities bekleedde. Naast portretten van markante jonkheren en baronnen is in het boek een hoofdrol weggelegd voor de koningin-regentes, die na de dood van koning Willem III de troon tijdelijk overneemt totdat Wilhelmina in 1898 meerderjarig is.

[margin margin=30]

Koningin Emma

Emma-prentkaart-ONO-jub1951

In het boek staat beschreven hoe Emma het grootste tbc-sanatorium van het land mogelijk maakte, en overeind hield met gulle giften. Ze verkocht zelfs een schilderij van Mauve om het Oranje Nassau’s Oord in Renkum van de ondergang te redden. Dit sanatorium was de directe aanleiding voor de oprichting van de beschreven vereniging, die mindervermogende tbc-patiënten en geridderden decennialang ondersteunde.

Om meer redenen stond koningin-regentes Emma voor een zware opdracht: als 34-jarige weduwe op de Nederlandse troon in een mannenbolwerk, met ministers die sceptisch stonden tegenover de onervaren koningin uit een klein Duits vorstendom.  Tegelijkertijd moest ze haar dochter, de 10-jarige kroonprinses, klaarstomen voor het hoge ambt en een einde maken aan het door Willem III bezoedelde imago van de Oranje-Nassaus.

Er is ook aandacht voor de verenigingsgeschiedenis van de Ridderorden, die in 1902 werd opgericht om Emma te ondersteunen bij haar levenswerk om tbc te helpen bestrijden.

De titel van het boek heeft een 3-dubbele betekenis. Ten eerste verwijst het naar de ‘Koningin der Weldadigheid’, zoals de eretitel van Emma luidde, ten tweede verwijst het naar alle Nederlanders die de afgelopen eeuw koninklijk zijn onderscheiden, en ten derde is het een knipoog naar onze huidige tijd, waarin vooral MISdaad loont.

[margin margin=30]

Exemplaar reserveren?

Wilt u net als 750 andere mensen dit boek gelijk bestellen ?
Vanaf 1 december is het door uitgeverij Matrijs fraai vormgegeven boekwerk (160 gebonden pagina’s, 200 afbeeldingen) voor iedere liefhebber te koop voor 29,95 euro.

Een exemplaar reserveren?

Mail: kjdijkstra28@gmail.com met uw adresgegevens.

[margin margin=20]